Konfučije

Ko je uljudan preko mere postaje dosadan.

(Konfučije )

 

Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.

(Konfučije)

 

Čovek koji je napravio grešku i ne ispravi je,
pravi drugu grešku.

(Konfučije)

 

Plemenit čovek je dostojanstven, ali nije gord – prostak je gord ali nije dostojanstven.

(Konfučije)

 

Sa ljudima koji streme drukčijim ciljevima ne mogu se praviti zajednički planovi.

(Konfučije)

 

Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti ambiciju u običnom čoveku.

(Konfučije)

 

Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo.

(Konfučije)

 

Ne budi nesrećan zato što na ovom svetu niko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi za tebe trebalo da znaju? A kada budeš bio zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, za tebe će znati.

(Konfučije)

 

Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo.

(Konfučije)

 

Mudar čovek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede.

(Konfučije)