O životu

 • Mnogi imaju neki nesvršen račun sa životom, ali pri tom život je uvek njihov dužnik.

    ( Ivo Andrić)

 

 

 

 • Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.

    (Ivo Andrić)

 

 

 

 • …život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto…

    (Ivo Andrić)

 

 

 

 • Zbog toga što ima svoj kraj, život je besmislica.

    (Abdul Atahija)

 

 

 

 • Život je kao i ljubav- sav razum je protiv njega i sav zdravi instikt za nju.

    (Samjuel Batler)

 

 

 

 • Život je dugi proces umiranja.

    (Samjuel Batler)

 

 

 

 • Tragedija života nije toliko u tome što ljudi propate, koliko u tome što promaše.

    (Karlajl)

 

 

 

 • I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti!”  i u isti mah, ovako isto kao i sada bojaće se i neće hteti da umre.

    (Čehov)

 

 

 

 • Mnogi se ljudi tuže da im prodje celi vek tražeći životu njegov smisao, ako uopšte postoji i nije drugde nego u samom traženju.

    (Jovan Dučić)

 

 

 

 • Velika nesreća čovekova jeste što život počinje mladošću, a završava starošću; jer bi život bio neizmerno savršeniji da, naprotiv, počinje starošću, a svršava mladošću.

    (Jovan Dučić)

 

 

 

 • Život je poslednja navika koju bismo hteli izgubiti, jer je prva koju smo stekli.

    (Dima,sin)

 

 

 

 • …ta duga i okrutna bolest što je nazivamo životom.

    (Eustas Desamp)

 

 

 

 • Veliki deo ljudi iz puke žurbe lišava sebe najlepših životnih radosti.

    (Jozef Eotvos)

 

 

 

 • Život je kratak, ali je ipak sladak.

    (Euripid)

 

 

 

 • Kajanje zbog prošlosti, a do sada zbog sadašnjosti, kao i strah pred budućnošću, eto to je život.

    (Ugo Foskolo)

 

 

 

 • Za život nije nužno da čovek bude baš osobito hrabar; svetom se može proći i pomoću puzanja i lukavosti.

    (Gete)

 

 

 

 • Život je kratak, a nada je duga, dobro me ostavlja, a zlo je sve veće.

    (Luis de Gongora)

 

 

 

 • Život-to je umetnost da se u svemu nađe lepota i radost.

    (Gorki)

 

 

 

 • Ne shvataj ništa ozbiljno jer život stavlja više teške terete na one koji ga ozbiljno shvataju.

    (Muhamed Sems-ed-Din Hazif)

 

 

 

 • U tom životu nije novo umreti, ali ni živeti, sigurno novije nije.

    (Jesenjin)

 

 

 

 • Ako je život bedan, teško ga je podnositi; ako je srećan strašno ga je izgubiti: u oba slučaja izlazi na isto.

    (La Brijer)

 

 

 

 • Ne možete naučiti klizati, a da ne budete smešni…životni led je klizav.

    (So,B)

 

 

 

 • Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trbali smo živeti.

    (Andrić)

 

 

 

 • Život je komedija onima koji misle, a tragedija onima koji osećaju.

    (Pikaso)

 

 

 

 • U šahu, kao i u životu primjećujemo svoje greške tek onda kada se drugi njima koriste.

    (Tolstoj)

 

 

 

 • Ravnodušnost je paraliza duše, prevremena smrt.

    (Čehov)