O želji

 • Ponekad čovek posveti sav svoj život nekoj želji za koju nije siguran da li će mu se ikada ispuniti.

    (Rijunosuke Akutagava)

 

 

 

 • Mnoštvo želja ometa čvrsto oblikovanje naše sreće.

    (Nepoznat autor)

 

 

 

 • Svuda gde duša snažno reaguje na samu sebe otkriva se ta protivrečnost (između čovekovih želja i stvarnosti). Ljubavnik želi da zaodene svoju dragu u svilu, da je ogrne mekom istočnjačkom tkaninom, a većinom je ljubi na kakvoj bednoj strunjači.

    (Balzak)

 

 

 

 • Želja je ishodište pa čak i prava bit vere. Kada čovek ne bi imao želja ne bi imao ni bogova.

    (Ludvig Fojerbah)

 

 

 

 • Želja i ljubav su krila za velika dela.

     (Gete)

 

 

 

 • Da bi se osećali, nećemo reći sigurnima, ali hrabrima i mudrima u životu, potrebno je da želimo malo, a da se nadamo još manje.

    (Arturo Graf)

 

 

 

 • Kada bi postojala bića koja ljudima ispunjavaju sve želje, to ne bi bili bogovi nego demoni.

    (Fridrih Georg Junger)

 

 

 

 • Ništa ne bismo žarko želeli kad bismo tačno znali šta zapravo želimo.

     (La Rosfuko)

 

 

 

 • Želja ne prestaje ispunjenjem želje. Svako novo ostvarenje želje potiče žedj za novim sticanjem, kao što novo gorivo jače razgoreva vatru…

     (Mahabharata)

 

 

 

 • Ne želeći ništa, posedujemo sve.

    (Ipolito Nievo)

 

 

 

 • Ko malo želi, sve ima; ko ništa ne želi, taj je slobodan; ko nema i ne želi, covek je, jednak bogovima.

     (Fernando Pesoa)

 

 

 

 • Prisiljeni da živimo uvek sa istim mislima, da gledamo uvek jedno te isto, pa ma koliko to žarko želeli, nećemo više biti svesni koliko su zle naše želje.

    (Rejmond Radignei)

 

 

 

 • Šta znači želeti ako bilo kakva slučajnost jednu našu želju može zameniti drugom?

    (Ivan Raos)