O ljubavi

 • Ljubav je tiranin koji nikoga ne pošteđuje.

(Kornel)

 

 

 

 • Ljubav lišava pameti one koji je imaju, a daje je onima koji je nemaju.

(Didro)

 

 

 

 • Ljubav je najvće nespokojstvo i nasilje nad sobom i drugima.

(Jovan Dučić)

 

 

 

 • Ljubav odoleva vremenu koje sve otima. No kada nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna.

(Gete)

 

 

 

 • Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu zatreba.

(Gete)

 

 

 

 • Dok god volimo nekoga zbog njegovih vrlina, to nije ništa ozbiljno. Ali kad ga počnemo ljubiti zbog njegovih mana, onda je to ljubav.

(Sasa Gitri)

 

 

 

 • Ljubav je stvar osećanja, a ne volje, te ne mogu ljubiti zato što hoću, a jos manje zato što moram; stoga je obavezna ljubav glupost.

(Kant)

 

 

 

 • Više je za žaljenje onaj koji zbog pameti izgubi ljubav, nego onaj koji zbog ljubavi izgubi pamet.

(Božidar Knežević)

 

 

 

 • Ljubav prema slobodi jeste ljubav prema drugima; ljubav prema moći, ljubav je prema samom sebi.

(Vilijam Hazlit)

 

 

 

 • Ljubav i kašalj ne mogu se sakriti.

(Dzordz Herbert)

 

 

 

 • Žena dokazuje svoju ljubav prema muškarcu požrtvovanjem, a on svoju- glupostima.

(Knud Hjorto)

 

 

 

 • Čovek u koga nema ljubavi uzima sve sebi; čovek pun ljubavi daće svoje kosti drugima.

(Kural)

 

 

 

 • Onoga koga voli čovek želi da učini veoma srećnim, ili, ako to ne uspe, veoma nesrećnim.

(La Brijer)

 

 

 

 • Ljubav se rađa iz vere, živi od nade, a umire od milostinje.

(Djan Karlo Menoti)

 

 

 

 • Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovek prevali prvu, drugu čašu, otvori mu se apetit, javi žeđ, i onda sručuje čašu za čašom.

(Branislav Nušić)

 

 

 

 • Prva ljubav je opasna samo kada je ujedno i poslednja.

(Branislav Nušić)

 

 

 

 • U drugoj ljubavi čovek se oseća kao da ponavlja razred, poznati su mu svi predmeti, a ipak nema pouzdanja da će ispit položiti.

(Branislav Nušić)

 

 

 

 • Ljubav se može samo doživeti, pripovedati o njoj znači odricati je se , ponižavati je. Ona je intimna i samo je dotle vredna dok je intimna, dok se o njoj ćuti.

(Ivan Raos)

 

 

 

 • Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori.

(Šekspir)

 

 

 

 • Ono sto je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama isčezava, a ono što je dobro utrostruči se.

(Andrić)