Če Gevara

  • “Radije ću umreti, nego da živim klečeći na kolenima.”

(Če Gevara)

 

 

  • “Nisam ja oslobodilac. Oslobodioci ne postoje. Ljudi sami sebe oslobađaju.”

(Če Gevara)

 

  • “Ako se treseš od muke na svaku nepravdu, onda si moj drug.”

(Če Gevara)

 

 

  • “Prva dužnost revolucionara je da bude obrazovan.”

(Če Gevara)

 

 

  • “Revolucija se dešava kroz ljudska bića, ali pojedinci moraju svoj revolucionarni duh kovati iz dana u dan.”

(Če Gevara)

 

 

  • “Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gde u svetu.”

(Če Gevara)

 

 

  • “Dopusti da te svet promeni pa ćeš i ti moći menjati svet.”

(Če Gevara)

 

 

  • “Rizikujući da ispadnem smešan, dozvolite mi da kažem da je pravi revolucionar vođen velikim osećanjem ljubavi. Nemoguće je zamisliti iskrenog revolucionara kojem nedostaje ova osobina.”

(Če Gevara)

 

 

  • “Revolucija nije jabuka koja pada kada je zrela. Moraš je naterati da padne.”

(Če Gevara)