Knjiga je velika stvar ako se čovek ume njom koristiti.

(Blok)